Tepelná čerpadla Airwell

Splitová tepelná čerpadla

 

Název splitových tepelných čerpadel vychází z anglického „to split“, tedy rozdělit. Rozdělenou částí je chladivový okruh, kdy hlavní komponenty, jako kompresor, expanzní ventil a výměník vzduch/chladivo, jsou umístěné ve venkovní jednotce a vnitřní jednotka (také nazývaná jako hydromodul) obsahuje výměník chladivo/voda a základní komponenty primárního hydraulického okruhu.

K instalaci tohoto typu tepelného čerpadla je, kromě topenářské a elektrikářské profese, nutná osoba s certifikací pro nakládání s chladivy. Zároveň je nezbytné provést odborné propojení venkovní a vnitřní jednotky pomocí chladírenského potrubí a činnosti spojené s instalací. To do určité míry může poměrně navýšit cenu instalace, na druhou stranu se tak eliminuje nebezpečí zamrznutí topné vody ve venkovním prostředí, a tedy i úkony a komponenty nutné k tomuto zabránění. Chladivo používané v současných tepelných čerpadlech není náchylné na výkyvy teplot a nehrozí mu zamrznutí.

Splitová tepelná čerpadla jsou vhodná pro instalace, kde hrozí delší výpadky elektrické energie nebo kdy instalace venkovní jednotky je dále od budovy, případně je potrubí vedené nezaizolovanou částí budovy či venkovním prostředím.

Tato tepelná čerpadla jsou také vhodná do horších klimatických podmínek a vyšších zeměpisných poloh, právě z důvodu instalace bez topné vody ve venkovním prostředí.

Stejně jako monobloková tepelná čerpadla, i splitová je nutné pravidelně servisovat. U těchto jednotek je navíc nutné důkladně kontrolovat spoje instalovaného potrubí kvůli případným únikům, které mohou zapříčinit snížený výkon a účinnost tepelného čerpadla, v krajním případě také ovlivnit životnost komponentů zařízení.

Značka Airwell nabízí aktuální tepelná čerpadla řady Wellea v monoblokových i splitových verzích v topných výkonech 4 kW-16 kW. U monoblokových tepelných čerpadel verze Wellea DF výkony dosahují až 30 kW, což činí z tepelných čerpadel Airwell značku s jednou z nejširších produktových řad na trhu.